logo

START / OFERTA / DLA SZKÓŁ

Oferta dla szkół

Mamy propozycję dla uczniów wszystkich szkół. Organizujemy wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, zielone szkoły i prelekcje. Zajęcia przygotowujemy indywidualnie według potrzeb danej grupy. Dzięki specjalnie dobranym zadaniom nastawionym na pracę zespołową i wspólne działanie uczniowie stają się jedną drużyną. Wspólnie spędzone chwile mają ogromny wpływ na ich wzajemne sympatie i dają możliwość poznania się w zupełnie innych warunkach niż szkolna ławka. Proponowana aktywna zabawa z elementami edukacyjnymi i sportowymi pozwoli zacieśnić więzi między uczniami. Dzięki naszym programom dążymy do osiągnięcia następujących celów:

 • Umiejętność szybkiego i wspólnego podejmowania decyzji
 • Opracowanie taktyki i metod działania
 • Podział funkcji – wybór lidera
 • Współpraca i twórcze działanie
 • Niesienie pomocy innym członkom zespołu
 • Pobudzanie wyobraźni i fantazji, inspiracje w odnajdywaniu w każdym kreatywności
 • Wyrabianie zdolności komunikacji w zespole
 • Praca nad wolą walki o sprawy ważne
 • Zaufanie do innych członków zespołu
 • Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych
 • Próba oceny własnego działania w zespole

Wycieczka szkolna o charakterze edukacyjnym to wspaniała „lekcja w terenie” przeprowadzana przez przewodnika z aktywnym udziałem nauczyciela oraz młodzieży. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, od zagadnień zawartych w programie nauczania z wybranego przedmiotu (historia, przyroda, geografia) do istotnych problemów z życia społecznego. Możemy spotkać się ze wczesną historią Polski w grodzisku albo w ruinach średniowiecznego zamku. Na turystycznej wędrówce szlakiem Orlich Gniazd możemy posłuchać ciekawych legendach albo dowiedzieć się o wypadkach i sposobach udzielania pierwszej pomocy na szlaku. Natomiast o powstawaniu skał, zjawiskach krasowych i powstaniu jurajskich jaskiń oraz formach naciekowych możemy porozmawiać właśnie w jaskini. Możemy też w atrakcyjny sposób przybliżyć zagadnienia z geologii, ekologii, przyrody poprzez wyrabianie wśród dzieci postaw przyjaznych środowisku. Możemy zorganizować spotkanie z ciekawym człowiekiem – alpinistą czy politykiem. Możemy przedstawić historię turystyki, narciarstwa i ratownictwa. Nasze trasy wzbogacamy aktywnymi formami wypoczynku i rekreacji. Możemy zaproponować przeprawę przez jaskinię, wspinaczkę skalną, zabawy terenowe z mapą i busolą oraz z nawigacją satelitarną GPS, wędrówkę szlakiem warowni jurajskich. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do pedagogów ambitnych, potrafiących docenić walory turystyki i krajoznawstwa, którzy cele dydaktyczne i wychowawcze wynikające z programu nauczania chcą realizować w sposób atrakcyjny, nowatorski i ciekawy dla uczniów. Wycieczki szkolne z nami, to gwarancja zapewnienia maximum bezpieczeństwa i profesjonalnej obsługi.

Oferta indywidualnie przygotowywana jest dla każdej szkoły, z uwzględnieniem Państwa sugestii i oczekiwań.