logo

START / OFERTA / KURSY MEDYCZNE

Kursy Medyczne

W zakresie szkoleń medycznych współpracujemy z Medycznym Centrum Szkoleniowym REMEX.
Celem kursów jest praktyczne przygotowanie uczestników do udzielania pierwszej pomocy.
Podczas nich poznawane są zasady opracowane na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Dzięki różnorodnym scenariuszom i symulacjom sytuacji uczestnik ma szansę sprawdzić swoje umiejętności, nauczyć się działania zespołowego, poznać swoje reakcje na stres.
Największy nacisk kładziemy na naukę poprzez praktykę.
Przykładowe tematy: symulacje urazowe, symulacje wypadku samochodowego, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, procedury postępowania ratowniczego, najczęściej spotykane urazy w domu, w pracy w szkole, improwizowane sposoby unieruchamiania kończyn i kręgosłupa, improwizowane środki transportu oraz transport „poszkodowanego” w terenie trudnym.
Posiadamy w swojej ofercie kursy i szkolenia dla każdego zainteresowanego poszerzeniem wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i medycyny ratunkowej.
Adresatami naszych szkoleń są firmy i instytucje oraz osoby prywatne, które pragną nabyć umiejętności skutecznego udzielania pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie: zarówno laik – osoba niezwiązana z medycyną, jak i profesjonalista – personel medyczny chcący podnieść swoje kwalifikacje (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, stomatolodzy, farmaceuci).
Nasz potencjał dał nam możliwość podpisania licznych umów, umożliwiających organizację kursów akredytowanych kończących się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów.
W ofercie posiadamy programy kursów jednorazowych oraz szkoleń cyklicznych. Szkolenia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz wyjazdowym dla grup zorganizowanych w miejscu wskazanym przez zainteresowanego.
Dodatkowym atutem naszej firmy jest możliwość modyfikacji programów szkoleniowych z wyselekcjonowaniem najczęstszych zdarzeń w jakich odbiorca (osoba/instytucja) może być zmuszony działać. Prowadzone szkolenia są zatem indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta.
Kadrę naszych instruktorów i trenerów tworzą kompetentni i doświadczeni praktycy z zespołów podstawowych i specjalistycznych pogotowia ratunkowego i ratownictwa specjalistycznego, którzy międzynarodowe uprawnienia dydaktyczne zdobywali m.in. w Amerykańskim Towarzystwie Kardiologicznym, Europejskiej Radzie Resuscytacji i Polskim Towarzystwie Medycyny Ratunkowej.
Zapewniamy również wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny, umożliwiający realistyczną symulację wszystkich stanów zagrożenia życia oraz wykonywanie czynności ratujących życie w trakcie realizacji szkolenia.